Hjem - Lions Hinnerup

Menu

Hospitalsbehandling

Operation af børn på hospitalet i La Paz, Bolivia

Som et led i klubbens bestræbelser for at hjælpe, der hvor pengene gør størst nytte, besluttede man i Lions Hinnerup, at støtte børns operationer på et hospital i La Paz i Bolivia. Projektet er siden 2006 vokset og vi får god støtte af andre Lions klubber i Danmark.

Pengene går direkte til operationer af fattige børn med medfødte skavanker.
Dette betyder at disse børn kan blive opereret for "medfødt læbe-ganespalte"  og for "medfødt hofteskred" etc.. Uden disse penge vil børnene vokse op til en kummerlig handicap tilværelse uden anden hjælp en den familien kan give.

Fundación San Gabriel er en stiftelse, der arbejder primært for at forbedre sundheden for kvinder og børn. Den har til huse i et af de fattigste yderdistrikter af La Paz, i ca. 4.000 meters højde.
Pige med læbe-ganespalte 
Stiftelsens hovedaktivitet er hospitalet San Gabriel.  Det er et privathospital og det koster penge at blive behandlet. Men i kraft af pengegaverne yder hospitalet næsten udelukkende hjælp til de fattigste i Bolivia. De bedste læger i La Paz arbejder gratis i deres fritid på hospitalet San Gabriel.

Personale på hospitalet La Paz
Hospitalet er slidt men pænt rent overalt. Man har plads til ca. 80 patienter, samt deres familier.  I Bolivia er det skikken, at når et familiemedlem er på hospital, så er familien med.  Der er senge til forældrene, så et barn ikke skal være alene.

De danske Lionsklubber har stort set udstyret hele børneafdelingen og afdelingen for nyfødte på hospitalet, men der er jo stadig behov for hjælp på et fattigt hospital.  Der er som noget nyt oprettet en oncologi afdeling (kræftaf-deling) ved hospitalet.    ked om hvilke operationer og behandlinger der er udført, navn på patienterne, beskrivelse af deres situation, omkostningerne og patienternes egen-betaling  - en særdeles grundig orientering om, hvordan vores midler er brugt.
Hospitalet La Plaz 
Lions Hinnerups donationer skal, sammen med kr. 20.000 fra andre klubber i Danmark, buges til dækning af nye operationer.

Følg Lions