Hjem - Lions Hinnerup

Menu

Hvad bruges pengene til

Hvad bruges de indsamlede midler til ?

Lions klubbers formål er at støtte humanitære, kulturelle og almen nyttige formål.
Lions Hinnerup støtter navnlig hvor andre ikke yder den nødvendig støtte til at et nyt projekt kan komme i gang eller hvor en støtteværdig opgave ikke kan få det nødvendige skub for at klare sig selv.
Lokalt er der anvendt midler til trænerkurser inden for sporten, tilskud til igangsætning af musikgrupper, oplysende film om Hinnerup-kollegiet, praktisk hjælp og ekspertise ved bygning af træningsbane på Hinneruplund og meget mere.
Hvert år udsendes unge mellem 17 og 21 år til en international ungdomslejr, hvor 30 -35 unge fra mange forskellige nationer og kulturelle baggrunde skal finde sammen. Hver især skal præsentere deres land og deres kultur, så alle får en forståelse for forskellighederne i levemåde og opfattelse.
Rundt om i verden er der brug for den støtte lions kan give. Utallige er de projekter der har igangsat og støttet mindre eller større grupper af mennesker, der ellers ikke var i stand til at blive selvhjulpne.
 
Lions mærkesager er kampen mod blindhed og nu også en verdensomspændende kamp
mod mæslinger. Det sker lige fra støtte til øjenklinikker, Lions mobile øjenklinikker, levering af udstyr, A-vitamin og oplysning i Burkina Faso og til den helt store indsats gennem Campaign SightFirst I og II, som har indsamle over 300 mill US$, som er øremærket til kampen mod blindhed.
Kampagnen mod mæslinger får mill. af børn vacineret, så sygdommen kan begrænses og måske helt udrydes.

                                                                                                                                       Logo for mæslinge kampagnen

Ved de pludselig opståede katastrofer er vi også klar til hurtig støtte gennem Dansk Katastrofehjælpen eller gennem den internationale fond LCIF.

 
 
 

 


Følg Lions