Hjem - Lions Hinnerup

Menu

International hjælpearbejde

Lions fonde

Lions i Danmark har to store fonde, hvori der samles kapital til pludselig opståede katastrofer, der kræver hurtig og kapitalkrævende hjælp. Fondene bruges også til hjælp ved meget kapitalkrævende projekter hvor de enkelte klubber ikke tilstrækkeligt hurtigt kan bevilge støtte.

Katastrofehjælpen
Katastrofehjælpen er de danske Lionsklubbers fælles kasse, der med meget kort varsel kan yde støtte i katastrofesituationer. I alt er der over de 39 år katastrofehjælpen har eksisteret, bevilget ca. 29 millioner kroner. Katastrofehjælpen har bl.a. ydet støtte ved stormkatastrofen i Bangladesh
Katastrofehjælpens bestyrelse har vedtaget, at hjælpe de hårdt ramte mennesker i Bangladesh efter den store storm og oversvømmelse. Hjælpen vil blive kanaliseret gennem Lions MD 315 Bangladesh og vil lokalt blive styret af CC Omar Shafayat Kausar. Der vil blive finasieret opbygning med et projekt, som f.eks. det igangværende i Filippinerne.
Afslutning af hjælp til Filippinerne: Den 15. november 2007 blev de sidste 30 huse i Filippinerne overdraget til deres fremtidige beboere og dermed er byggeriet for midler fra Katastrofehjælpen afsluttet.

Lions Katastrofehjælp bevilger 100.000 til de berørte efter tsunamien i Grønland
Et jordskælv med en styrke på cirka 4,0 på richterskalaen ramte den 16. juni Grønland 30 kilometer nord for bygderne Nuugaatsiaq og Illorsouit. Jordskælvet udløste en tsunami der oversvømmede området og skabte store ødelæggelser.
 

LCIF (Lions Clubs International Foundation)

LCIF er en fælles fond for alle lionsklubber. LCIF råder over virkelig store beløb, der kan sættes ind ved katastrofer eller hvor der skal iværksættes omfattende projekter. Bekæmpelse af blindhed forventer at indsamle 150 mill. US$ som administreres i LCIF.
Donationer fra fonden gives som støtte til distrikter hvor humanitære projekter er for omfattende til at kunne financierers af distriktet eller landet. Der gives støtte til umiddelbare katastrofer og til langsigtet katastrofehjælp og forebyggelse. Siden sin start i 1968 har LCIF udelt 604 mill. US$.

Følg Lions