Hjem - Lions Hinnerup

Menu

Med Lions - Mod Misbrug

Med Lions mod Misbrug

"Med Lions - mod misbrug" har gennem en årrække kendetegnet en massiv bekæmpelses-/forebyggelsesindsats mod misbrug.
Lionsklubberne i Danmark har en klar målsætning i forhold til at medvirke i en indsats overfor misbrug.
Lionsklubber over hele landet prioriterer aktiviteten "Med Lions - mod misbrug" højt, da den harmonerer med Lions-organisationens formål, nemlig at yde en indsats i det frivillige, sociale arbejde på et humanitært grundlag.
Eksempler på misbrugsforebyggende aktiviteter er:
  • • Holdning og Handling - et skoleprojekt med videreuddannelse af lærere holdningsbearbejdelse af eleverne mod mobning m.m. og for trivsel.

  • • Temadagen "Du vælger selv" - et skoleprojekt med Lions som medarrangør.

  • • Misbrugsforebyggende informationsmateriale

  • • Foredrag om misbrug for de ældste klasser i folkeskolen

  • • Teaterforestillinger, der handler om konsekvenser af misbrug

  • Aktivitetens formål er at skabe betingelser for, at unge afstår fra misbrug, det kan være brug af narkotika, vold, mobning, overdreven indtagelse af alkohol.

Følg Lions