Hjem - Lions Hinnerup

Menu

Uddannelse af børn i Rumænien

Emil Isac skolen i Rumænien. 

Hinnerup Lions hjælpe børn af fattige familier i Rumænien til at kunne gennemføre en skolegang. projektet støttes også af andre Lions klubber i Danmark.
 
For få midler er vi med til at fastholde dygtige elever i skolesystemet ved at give børnene et enkelt måltid mad om dagen.
Det drejer sig om børn af forældre som enten er arbejdsløse eller i meget lavtlønnede jobs, som ikke har råd til at give deres børn mad i skolen. Desværre vælger nogle af børnene at udeblive fra skolen eller hvis de alligevel kommer, er de urolige og ukoncentrerede på grund af sult.
En nærliggende løsning var, at hjælpe disse børn med et varmt måltid om dagen på skolen. Vi har indrettet et spiselokale og maden bliver bragt fra et cateringfirma i nærheden af skolen. Ordningen har varet i fire år og evalueringen har vist, at siden projektets start har alle de berørte eleverne været i skolen hver dag og fulgt undervisningen.
En anden del af projektet som Lions i Hinnerup har kørt i samarbejde med Emil Isac skolen er etableringen af en ekstra ”klasse” på skolen for elever med forskellige problemer. Det drejer sig om børn med problemer både i skolen men også i familierne hvor de kommer fra, familier som er meget fattige og slås med mange problemer i dagligdagen. Denne ekstraklasse tilbyder ekstra aktiviteter og hjælp til lektielæsning efter skoletiden. Undervisningen foregår med specielle midler som Lions Hinnerup har været med til at finansiere.
En del lærere hjælper frivillig til med undervisningen.

Følg Lions